košík [ 0 ] [ 0,00 € ]

Charakteristika diamantov

Jedinečnosť šperku sa odzrkadľuje v jeho výnimočnom dizajne, vytvorenom opracovaním drahého kameňa do najmenších detailov, ktoré sú ľudským okom voľne nezachytiteľné a vlastnosťami drahého kameňa = 4C

DIAMANT = KRÁĽ MEDZI DRAHÝMI KAMEŇMI

je najtvrdší prírodný nerast, ktorý bol prírodou doposiaľ vytvorený. Sám o sebe, v podobe, v akej ho je možné vyťažiť, nepredstavuje žiadny skvost. Do podoby, ktorá nám vyráža dych, ho kreujú šikovné ruky trpezlivých a skúsených majstrov brusu.

Kvalita brusu:

Ideálna (ideal, excellent)
Kamene vybrúsené do tejto kvality sú považované za majstrovské diela brúsičov, odrážajúce celé spektrum svetla.

Veľmi dobrá (very good)
Rozdiel od predchádzajúcej skupiny je nepatrný a pre laika nespozorovateľný.

Dobrá (good)

Stredná (fair)
Hoci je výbrus diamantu na vysokej úrovni, neposkytuje oku rovnako nádherný pohľad ako skupina ideal alebo very good.

Špatná (poor)
Diamanty neodrážajú také veľké spektrum svetla ako iné skupiny a nespĺňajú požiadavky na kvalitný výbrus.

Tvar diamantu umocňuje jeho silu a krásu, každý kameň si vyžaduje dôsledné preskúmanie a určenie toho správneho tvaru, ktorý dokáže pozdvihnúť jeho črty a zvýšiť jeho hodnotu.

Diamant, ktorý má menej karátov, lepšiu farbu, výbrus a čistotu, má väčšiu hodnotu, cenu, za ktorú ho možno kúpiť / predať ako diamant, ktorý je o poznanie väčší (má viac karátov), ale v ostatných parametroch vykazuje horšiu kvalitu. Nie je vždy rozhodujúca len veľkosť, ale i kvalita a v neposlednom rade vkus.

Váha nie je jediným ukazovateľom, na ktorý treba brať pri výbere kameňa ohľad. Nevyhnutné je prihliadať i na ostatné vlastnosti a diamant hodnotiť komplexne.

1 karát = 0,2g

Hodnotenie čistoty diamantov sa datuje od začiatku 20. storočia v členení "pure" (čisté) a "pique" (s inklúziami).

V súčasnosti sa čistota člení:
LC = LOUPE CLEAN, IF = INTERNAL FLAWLESS
Diamant zaradený do tejto kategórie sa vyznačuje úplnou priehľadnosťou, je bez inklúzií pri pozorovaní pod 10-násobným zväčšením.

VVS1 a VVS2 = VERY VERY SMALL INCLUSIONS
Diamanty spadajúce pod toto označenie charakterizujú pri 10 násobnom zväčšení veľmi veľmi malé inklúzie, ktoré je veľmi náročné rozpoznať.

VS1 a VS2 = VERY SMALL INCLUSIONS
Odborník pozorujúci pri 10-násobnom zväčšení môže rozoznať malé nedokonalosti, ktoré nie sú pozorovateľné voľným okom.

SI1 a SI2 = SMALL INCLUSIONS
Pri preskúmaní pod rovnakým zväčšením ako v predchádzajúcich skupinách je možné na prvý pohľad vidieť jasné nedokonalosti.

P1, P2, P3 = PIQUE 1,2,3 = I1, I2, I3
Diamanty, ktoré sa vyznačujú značnými inklúziami, ktoré majú vplyv na brilanciu diamantu.

V prírode sa vyskytujú diamanty v širokej škále farieb, v klenotníctve sa využívajú najmä bezfarebné (číre) diamanty, pri ktorých sa cení práve ich čírosť. Čím sú diamanty bezfarebnejšie, tým sú hodnotenejšie a vzácnejšie.

Veľmi vzácne a nesmierne drahé sú i farebné diamanty označované ako "fancy colors", sú vzácnejšie, čím je ich farba sýtejšia. Vyskytujú sa v prírode veľmi zriedka (napr. čierny diamant).

Kvalita bezfarebných diamantov a hodnotenie ich farby je postavené na pozorovaní odtieňov žltej v danom kameni, každému odtieňu prináleží písmeno v abecede a platí, čím je kameň čírejší, tým sa jeho označenie blíži k začiatku abecedy.Vlastnosti diamantov

Vzťah vyjadrujúci váhu/carat a čistotu/clearance pri diamantoch vybrúsených briliantovým brusom/cut do tvaru kruhu

Carat
Clearance
Ideálna
Excellent
Veľmi dobrá
Very good
Dobrá
Good
Stredná
Fair
Špatná
Poor
< 0,50 ct. IF - VS2 SI1 - SI2 I1 I2 > I2
0,51-1,0 ct. IF - VS1 VS2 - SI1 SI2 I1 - I2 > I2
1,0-2,0 ct. IF - VVS2 VS1 - VS2 SI1 - SI2 I1 > I1
> 2,0 ct. IF - VVS2 VS1 - VS2 SI1 SI2 > SI2

Označenie FL - FLAWLESS -BEZCHYBNÝ - je veľmi výnimočné, nakoľko sa vyskytuje len u 1 z 5000 diamantov, vrámci hodnotenia čistoty sa nachádza ešte pred označením IF.Vzťah vyjadrujúci váhu/carat a farbu/color pri diamantoch vybrúsených briliantovým brusom/cut do tvaru kruhu

Carat
Clearance
Ideálna
Excellent
Veľmi dobrá
Very good
Dobrá
Good
Stredná
Fair
Špatná
Poor
< 0,50 ct. D - G H - I J - K L - M > M
0,51-1,0 ct. D - G H - I J - K L - M > M
1,0-2,0 ct. D - F G - H I - J K - L > L
> 2,0 ct. D - F G H I - J > J
Fluorescencia
Fluorescence
Žiadna
None
Slabá-stredná
Faint - medium
Silná
Strong
Veľmi silná
Very strong
Veľmi silná
Very strong

FLUORESCENCE - FLUORESCENCIA je vlastnosť diamantu, ktorá sa vyskytuje približne u 50 % diamantov. Jej podstata spočíva v odleskoch svetla v odtieňoch svetlomodrej, vo vzácnych prípadoch svetlozelenej, žltej, červenej alebo lososovej farby pri osvetlení diamantu svetlom s ultafialovými zložkami.Vplyv fluorescencie kameňa v rôznych farbách/color a čistote/clearance na cenu v percentách

Fluorescence / Color / Clearance Veľmi silná
Very strong
Silná
Strong
Stredná
Medium
Slabá
Faint
D - F IF - VVS2 -10% to -15% -7% to -10% -3% to -7% -1%
D - F VS1 - VS2 -6% to -10% -3% to -5% -1% to -2% 0%
D - F SI1 - I3 0% to -3% 0% to -1% 0% 0%
G - H IF - VVS2 -7% to -10% -5% to -7% -1% to -3% -1%
G - H VS1 - VS2 -3% to -5% -2% to -3% 0% to -2% 0%
G - H SI1 - I3 0% 0% 0% 0%
I - M IF - I3 0% to +2% 0% to +2% 0% to +2% 0%

FLUORESCENCIA ovplyvňuje cenu kameňa rôznym spôsobom, u kameňov, ktorých farebný odtieň spadá pod označenie D - H,môže znížiť cenu diamantu, nakoľko môže ovplyvniť jasnosť a priehľadnosť kameňa, na druhej strane u kameňov, ktoré sa vyznačujú žltými odtieňmi, môže modrá fluorescencia eliminovať jeho žltý odtieň, tzn., sa daný kameň javí ako bezfarebný a jeho cena stúpa.